WEBVTT 1 00:00:57.000 --> 00:01:07.000 Várkonyiné Utrata Judit ügyész 2 00:01:44.000 --> 00:01:54.000 Tóth József polgármester, Polgár